PowerBond™ Supercharger Harmonic Balancers

Категории: ,

Допълнителна информация

Налични пазари:

Северна Америка, Океания

Описание

Designed for high performance supercharged engines.

  • SFI 18.1 approved design
  • Twin Key ways for secure crank mounting with six pulley bolt hole pattern
  • High pressure bonded dampening runner for maximum torque resistance

Уеб Каталог


Европейски пазар: Етикетиране на околната среда на опаковките