Термостати

Член код: DT Категория:

Допълнителна информация

Налични пазари:

Европа/Близкия изток/Африка, Азия, Океания

Описание

Ролята на термостатите в управлението на двигателя е жизненоважна. Термостат, който се е повредил в отворено положение, ще накара нагревателя да не работи за продължителен период от време през зимата. Ако се провали в затворено положение, това със сигурност ще доведе до прегряване на двигателя на автомобилите, което ще доведе до скъпи ремонти или в крайна сметка до „пълно отказване на двигателя“. Терморегулаторите Dayco са проектирани да отговарят на спецификациите на OEM и са снабдени с топлинна мембрана, запълнена с восък, която открива температурата на охлаждащата течност в двигателя.

Термостатите Dayco с удивително топлинно сензорно управление контролират потока на охлаждащата течност от радиатора, когато двигателят е студен, за да достигне оптималната работна температура бързо. След това охлаждащата течност може да циркулира през двигателя, когато се достигне работна температура, за да се създаде перфектна среда с контролирана температура на двигателя.

Уеб Каталог


Европейски пазар: Етикетиране на околната среда на опаковките

Изтегляне

Брошура за термостати за кола

Уеб Каталог