< обратно към Диагностика

в този раздел ще намерите причините и основните разрешения, свързани с ремъците Poly-V: скъсване на ребрата, откъсване на съединението на реброто, измъкване на устойчивото приложение, ридуциране отделенията на ребрата, отлагане на чужд материал в гърлата на макарите.

Скъсване на ребрата

Причини:
 • Прогресия от пукнатини
 • Наличие на външни тела в гърлото на макарите
 • Погрешен монтаж, ребро извън макарата
 • разместване и застъпване на ребро
Действия:
 • Да се увери в правилното инсталиране на ремъка,в липсата на външни тела във вътрешността на гърлото на макарите и в правилното действие на всички елементи за предаване.
 • Да се замени повреденият ремък

Откъсване на съединението на реброто

Причини:
 • Ползване на неподходящи инструменти за инсталиране на ремъка върху макарите
 • Елементи на транзмисия неизравнени
 • Погрешно поставяне на ремъка върху макарите
Действия:
 • В процеса на монтиране, да се контролира внимателното поставянето на предавателния ремък и дали твърдите компоненти са правилно фиксирани и изравнени
 • Да се замени повреденият ремък

Измъкване на устойчивото приложение

Причини:
 • Изключително напрежение на работа
 • Нередности на макарите,които могат да предизвикат охлузвания или прорязвания на ремъка
 • Дефектни макари
 • Макари неизравнени
 • Интерференция с фиксиран елемент
Действия:
 • Да се увери дали твърдите елемнети на транзмисия са в добри условия, правилно действащи и изравнени и дали ремъкът е правилно изпънат.
 • Да се замени повреденият ремък

Ридуциране отделенията на ребрата

Причини:
 • Ниско изпъване при монтажа
 • Гърлата на макарите изключително изхабени
 • Погрешен избр на ремък по отношение на приложението (по-дълъг ремък)
Действия:
 • Да се провери дали ремъкът е правилният за прилагане
 • Да се увери дали твърдите елементи за транзмисия нямат явни следи от износване и дали напрежението на ремъка е това, което е препоръчано от производителя
 • Да се замени повреденият ремък

Отлагане на чужд материал в гърлата на макарите

Причини:
 • Отделяне на материал от ръбовете и отлагането по дъното на гърлата
 • Нахлуване на външен материал между ремъка и гърлото на макарата ( обикновено пясък ), който предизвиква вибрации или изключителен шум.
Действия:
 • Да се увери дали твърдите елементи на транзмисията нямат явни следи от износване и дали напрежението върху ремъка е това, което е предложено от производителя
 • Да се контролират елементите на трансмисия и да се увери, че няма отлагане на материал във вътрешността на гърлата на макарите: пясък, метални стружки, камъчета… които не компромитират действието
 • Да се замени повреденият ремък

Уеб Каталог