< обратно към Диагностика

в този раздел ще намерите причините и разрешенията за основните аномалии, свързани с ангренажните ремъци : пълно скъсване, назъбено скъсване, откъсване на зъби, странично износване, консумирана гънка, следи по гърба, износване на зъбите, напуквания по ръба, подуване на зъба.

Пълно скъсване

en_timingbelt_detail_01
Причини:
 • Погрешно манипулиране по време наинсталиране
 • Ползване неправилни инструменти по време на инсталиране
Действия:
 • Да се избягва по време на операциите по инсталиране да се извива или прегъва прекалено ремъка
 • По време на монтиране да се избягва ползването на неправилни инструменти или лостове за надяване на ремъка върху макарите; при наличност на фланци върху макарите, да не се насилва макарата и да се разхлаби напълно обтегача, за да се осигури минимален обхват на предаване
 • Да се замени дефектният ремък

Назъбено скъсване

en_timingbelt_detail_02
Причини:
 • Проникване на външни тела в транзмисията
 • Да се блокира елемента на транзмисия
 • Изключително изпъване при монтиране
 • Контакт с бензин, деривати на петрол или разредители
Действия:
 • Да се увери в правилното фиксиране на елементите за предаване и на картера за защита, както и за неговата цялостност.
 • Да се провери състоянието на износване на компонентите и да се увери в тяхното правилно действие
 • Да се изпъне правилно ремъкът
 • Да се замени дефектният ремък

Откъсване на зъби

en_timingbelt_detail_03
Причини:
 • Ниско напрежение на работа на ремъка
 • Загуба на напрежение на ремъка
 • Навлизане на външни тела в транзмисията
Действия:
 • Да се провери и коригира изпъването на ремъка
 • Да се убеди в целостта и в правилното фиксиране на обтегача и на другите елементи на предаване
 • Да се замени дефектният ремък

Странично износване

en_timingbelt_detail_04
Причини:
 • Разместване на обтегача или на един от елементите на предаване
Действия:
 • Да се увери в цялостта, правилното фиксиране на обтегача и на другите елементи на транзмисия и евентуално да се възвърне изравняването
 • Да се замени обтегача и/или изхабената макара
 • Да се замени дефектният ремък

Консумирана гънка

en_timingbelt_detail_05
Причини:
 • Изключително изпъване
 • Изхабени макари
Действия:
 • Да се замени износеният твърд елемент
 • Да се замени ремъка и да се възстанови коректното работно изпъване
 • Да се замени дефектният ремък

Следи по гърба

en_timingbelt_detail_06
Причини:
 • Блокиране на един предавателен елемент
 • Изхабени макари
Действия:
 • Да се замени износеният твърд елемент
 • Да се замени ремъка и да се възстанови коректното работно изпъване
 • Да се замени дефектният ремък

Износване на зъбите

en_timingbelt_detail_07
Причини:
 • Неправилно изпъване
 • Макари с износени зъби
 • Профил зъб на ремъка, в несъответствие с вдлъбнатините на макарите
Действия:
 • Да се възвърне правилното изпъване на ремъка
 • Да се замени износеният твърд елемент
 • Да се провери съвмесността между профила зъб на ремъка и вдлъбнатините на макарата
 • Да се замени дефектният ремък

Напуквания по ръба

en_timingbelt_detail_08
Причини:
 • Работа при температури твърде високи или твърде ниски
Действия:
 • Да се провери температурата на работа и да се ползват ремъци, произведени от смеси, издържащи на топлина
 • Да се замени дефектният ремък

Подуване на зъба

en_timingbelt_detail_09
Причини:
 • Замърсяване от разредители, смазочни материали или охладителна течност
Действия:
 • Да се работи с възможно най-чисти ръце
 • Да се елиминират евентуални загуби на замърсители от двигателя
 • Да се замени дефектният ремък

Уеб Каталог