< обратно към Диагностика

в този раздел ще намерите причините и разрешенията за основните аномалии, свързани с обтегачите, както за първичната транзмисия (замърсяване о окисляване на метала, счупване на централната игла, счупване на контакта за спиране, вдлъбнатини в края на хода), така и за аксесоарната транзмисията (нередовно отваряне на алуминиевата каса на рамото за натоварване, замърсяване и окисляване на метала, счупване на прекъсвача).

Автоматичен обтегач ангренажен ремък

Замърсяване о окисляване на метала

En Tensioner Detail 03
Причини:
 • Контакт със замърсени компоненти: oлио, прах, изтичане на охладителна течност
Действия:
 • елиминиране загубата на охладителната течност
 • елиминиране изтичането на олио и/или гориво
 • да се замени зледействащата/повредената част

Счупване на централната игла

en_tensioner_detail_04
Причини:
 • погрешно затягане на винта: приложен момент по-голям от посочената стойност върху поддръжната схема.
Действия:
 • да се приложат правилните моменти на затягане
 • да се ползва динамометричен ключ
 • да се замени зледействащата/повредената част

Счупване на контакта за спиране

en_tensioner_detail_05
Причини:
 • погрешна настройка на обтегача: състояние на “прекалено освобождаване” c изключително бавен ангренажен ремък
 • погрешно затягане на обтегача: състояние на “прекалено натоварване” при изпънат ангр.ремък
Действия:
 • да се извърши замяна на компонентите при студен двигател
 • да се приложи правилно напрежение на ремъка
 • да се провери изравняването на индексите за референция на обтегача
 • да се контролира напрежението на ремъка след завъртанията за регулиране
 • да се ползва тенсиометър за проверка изпъването на ремъка
 • да се замени зледействащата/ повредената част

Счупване на контакта за спиране / Вдлъбнатини в края на хода

en_tensioner_detail_07
Причини:
 • неправилна настройка на показателя за загуба на способността за модулиране и компенсиране вариантите за изпъване на ремъка.
Действия:
 • да се извърши замяна на компонентите при студен двигател
 • да се приложи правилно изпъване на ремъка
 • да се провери изравняването на индексите за референция на обтегача
 • да се провери напрежението на ремъка след завъртанията за корекция
 • да се заменят зледействащите/повредените части

Автоматичен обтегач помощни ремъци

Нередовно отваряне на алуминиевата каса на рамото за натоварване

en_tensioner_detail_01
Причини:
 • да се ползва ремък с правилно развитие на предаването
 • да се провери изравняването изравняването на макарите
 • да се проверят условията на отделните компоненти (амортисьор и свободно колело)
 • да се замени зледействащата/повредената част
Действия:
 • да се ползва ремък с правилно развитие на предаването
 • да се провери изравняването изравняването на макарите
 • да се проверят условията на отделните компоненти (амортисьор и свободно колело)
 • да се замени зледействащата/повредената част

Замърсяване о окисляване на метала

en_tensioner_detail_02
Причини:
 • Контакт със замърсени компоненти: oлио, прах, изтичане на охладителна течност
Действия:
 • да се елиминират загубите на охладителна течност
 • да се елиминира изтичането на масло или гориво
 • да се замени зледействащата/повредената част

Счупване на прекъсвача

en_tensioner_detail_06
Причини:
 • рязък удар вследствие на случайното откачане по време на фазата на инсталиране и/или замяна
Действия:
 • да се извърши замяната с подходящи инструменти
 • да се замени зледействащата/повредената част

Уеб Каталог