< обратно към Диагностика

в този раздел ще намерите причините и разрешенията на основните аномалии, свързани с водните помпи : наличие на ръжда / замърсяване от външни материали, неправилно/прекомерно ползване на уплътнител, счупване вала.

Наличие на ръжда / замърсяване от външни материали

Причини:
 • Неподходящо почистване на веригата
 • Висок процент на хлор в охладителната течност
 • Ползването на чиста вода без охладителна течност
 • Много твърда вода с висок % на варовик
Действия:
 • Да се извърши едно ново и подходящо почистване на веригата
 • Да се ползва дестилирана вода, смесена с охладителна течност
 • Да се замени зледействащата/повредената част

Неправилно / прекомерно ползване на уплътнител

Причини:
 • Ползване на уплътнител, където не се изисква
 • Ползване на уплътнителен материал над необходимото
 • Погрешно монтиране на уплътнителите
Действия:
 • Да се почистят отново повърхностите и да се приложи необх. количество свързващо вещество
 • Да се спазват инструкциите за монтиране и да се приложи изисканото количество уплътнител
 • Да се замени зледействащата/повредената част

Счупване вала поради силно изпъване ремъка/погрешно изравняване

Причини:
 • Погрешно фиксиране на помпата
 • Погрешно изравняване макарата на помпата по отношение на другите елементи на предаване
 • Изключително изпъване на ангренажния ремък
Действия:
 • Да се провери правилното инсталиране на помпата
 • Да се увери в коректното монтиране и изравняване на всички елементи на предаване и дали ангренажният ремък е правилно изпънат
 • Да се замени зледействащата/повредена част

Лагер: счупване,шум, течове

Причини:
 • Износване
 • Изтичане на течност в лагера
 • Погрешно изпъване на ремъка
 • Наличност на спояващ материал във веригата
 • Наличие на чужд материал, ръжда, пластмасови отпадъци в системата
Действия:
 • Замяна на помпата
 • Внимателно почистване на системата
 • Проверка на правилното изпъване на ангренажния ремък и на другите елементи на транзмисия

Уеб Каталог