Εντατήρες και τροχαλίες

Άρθρο κώδικα: APV-AGRI, ATB-AGRI Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Διαθέσιμες αγορές:

Όλες οι αγορές

Περιγραφή

Η αύξηση της απόδοσης του κινητήρα και η συνεχής αύξηση των βοηθητικών εξαρτημάτων απαιτούσαν σημαντική εξέλιξη στο σχεδιασμό και στην επιλογή των υλικών για όλα τα άκαμπτα εξαρτήματα.

Τα στοιχεία του ελέγχου των βοηθητικών εξαρτημάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατασκευαστών, μεταξύ των οποίων:

  • Όλο και μικρότεροι χώροι εργασίας
  • Υψηλές πιέσεις έγχυσης
  • Υψηλές θερμοκρασίες
  • Υψηλοί φόρτοι λειτουργίας
  • Αύξηση του χρόνου μεταξύ των αντικαταστάσεων των εξαρτημάτων

Από αυτό προκύπτει ότι  τόσο οι εντατήρες όσο και οι τροχαλίες του συστήματος πρέπει να ανταποκρίνονται σε εξαιρετικά υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

Οι βασικοί τύποι άκαμπτων εξαρτημάτων είναι:

  • αυτόματοι εντατήρες . Πρόκειται για δυναμικούς εντατήρες καθώς, αφού τοποθετηθούν, είναι ικανοί να προσαρμόζονται και να βελτιστοποιούν την τάση του ιμάντα ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του κινητήρα, σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας.
  • Idler. Πρόκειται για τροχαλίες με ή χωρίς αναβολέα οι οποίες επιτρέπουν τη σωστή καθοδήγηση του ιμάντα μέσα στην τροχιά του. Είναι εξαιρετικά σημαντικές καθώς υφίστανται μέρος του φόρτου λειτουργίας του συστήματος.

Η Dayco προμηθεύει για την γκάμα της προϊόντα ποιότητας αυθεντικού ή ισοδύναμης του αυθεντικού για τα γεωργικά τρακτέρ.

Κατάλογος Ιστού


Ευρωπαϊκή αγορά: Περιβαλλοντική επισήμανση συσκευασίας