Εντατήρες και τροχαλίες

Άρθρο κώδικα: APV, ATB Κατηγορία:

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαθέσιμες αγορές:

Όλες οι αγορές

Η βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα και η συνεχής αύξηση βοηθητικών οργάνων απαίτησαν μια σημαντική ανάπτυξη στον σχεδιασμό και στην επιλογή των υλικών για όλα τα άκαμπτα εξαρτήματα.

Τα εξαρτήματα χειρισμού διανομής και βοηθητικού χειρισμού, είτε σταθερής είτε αυτόματης έκτασης, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατασκευαστών όπως:

  • Συνεχώς μειούνενοι χώροι εργασίας
  • Υψηλές πιέσεις έγχυσης
  • Υψηλές θερμοκρασίες
  • Υψηλές απαιτήσεις
  • Αύξηση του χρόνου χρήσης μέχρι την αντικατάσταση των εξαρτημάτων

Από αυτό προκύπτει ότι τόσο οι συνδετήρες (σταθεροί ή αυτόματοι) όσο και οι τροχαλίες του συστήματος πρέπει να ανταποκρίνονται σε εξαιρετικά υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

Οι βασικοί τύποι άκαμπτων εξαρτημάτων είναι:

  • σταθεροί συνδετήρες. Η τελική τάση του ιμάντα εφαρμόζεται στη συναρμολόγηση και παραμένει σταθέρη στο χρόνο. Η τάση του ιμάντα καθορίζεται επομένως τη στιγμή της εγκατάστασης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συστίνεται η χρήση του DTM Tensiometer
  • αυτόματοι συνδετήρες με ελατήριο ή υδραυλικοί. Είναι δυναμικοί συνδετήρες, καθώς, αφού εγκατασταθούν, μπορούν να προσαρμόζονται και να βελτιστοποιούν την τάση του ιμάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις του κινητήρα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθηκες λειτουργίας.
  • τροχαλίες με ή χωρίς γάτζο που επιτρέπουν την σωστή καθοδήγιση του ιμάντα στην πορεία του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς υπόκεινται ένα μέρος των πιέσεων του συστήματος

Η Dayco περιέχει στη γκάμα της εξαρτήματα αυθεντικής ποιότητας ή εφάμιλλής της τόσο για επιβατηγά αυτοκίνητα όσο και για επαγγελματικά φορτηγά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…