Αντλίες νερού

Άρθρο κώδικα: DP Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Διαθέσιμες αγορές:

Όλες οι αγορές

Περιγραφή

Το σύστημα ψύξης του κινητήρα έχει τη λειτουργία να σταθεροποιεί τη θερμοκρασία περιορίζοντας την αύξησή της πέραν των προβλεπώμενων ορίων. Το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί με τη βοήθεια της αντλίας νερού η οποία πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή ροή υπό οποιοδήποτε καθεστώς περιστροφής του κινητήρα.

Πιθανές ελλείψεις στο σύστημα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στον κινητήρα. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό η αντλία νερού να διευθύνεται από τον ιμάντα μετάδοσης.

Σε πολλές εφαρμογές η αντλία νερού κατευθύνεται από τον ιμάντα μετάδοσης. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικός ο έλεγχος της αντλίας νερού και η πιθανή αντικατάστασή της κατά τη συντήρηση του συστήματος ελέγχου διανομής.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των αντλιών μας είναι:

  • ο τριβέας που φέρει τον ρότορα από την μία πλευρά και η τροχαλία από την άλλη. Αυτό το στοιχείο πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή ικανότητα ολίσθησης και να ανταποκρίνεται σε φόρτους που προκαλούνται από το σύστημα χειρισμού. Μπορούν να αποτελούνται από διπλή στεφάνη σφαιρών ή από μία στεφάνη σφαιρών (πλευρά ρότορα) και μία στεφάνη τυμπάνων (πλευρά τροχαλίας). Ο ορισμός της γεωμετρίας του τριβέα καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος σε συνάρτηση με τους φόρτους που γεννά το σύστημα.
  • Ο ρότορας ο οποίος μπορεί να είναι από συνθετικό υλικό που εμπεριέχει ίνα υάλου, ατσαλιού ή χιτοσιδήρου. Πολύ σημαντικό είναι το προφίλ των πτερυγίων τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή και και να αποτρέπου πρόκλιση κοιλομάτων. Η κατασκευή του ρότορα είναι άκρως περίπλοκη ώστε να εξασφαλίζει την συνεχή ροή του υγρού υπό οποιοδήποτε καθεστώς περιστροφής του κινητήρα.
  • Το στεγανό, συναρμολογημένο μεταξύ του ρότορα και του τριβέα. Οφείλει να εξασφαλίζει κατώ από οποιαδήποτε θερμοκρασία εργασίας και κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς περιστροφής τη στεγανότητα του υγρού ώστε να αποφευχθεί να περάσει αυτό μέσα στον τριβέα προκαλώντας έτσι ζημιά στην αντλία.
  • Το σώμα της αντλίας συνήθως από πλαστικό υλικό ή αλουμίνιο ανάλογα με την προτίμηση του κατασκευαστή του οχήματος. Και στις δύο εκδοχές το σώμα της αντλίας πρέπει να εξασφαλίζει την σωστή ακαμψία και γεωμετρία του συστήματος.

Οι αντλίες νερού που παρέχονται στα κιτ μας έχουν παραγωγή πρώτης εγκατάστασης και παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια και διάρκεια ζωής που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Κατάλογος Ιστού


Ευρωπαϊκή αγορά: Περιβαλλοντική επισήμανση συσκευασίας

Λήψη

Αντλίες νερού Φυλλάδιο

Κατάλογος Ιστού

Βίντεο

Κατάλογος Ιστού

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…