< Πίσω στο Διαγνωστικά

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τους ιμάντες Poly-V: ρήξη των rib, Αποκοπή του ελαστικού των rib, απώλεια ανθεκτικού ενθέματος, μείωση τμήματος ribs, εναπόθεση ξένου υλικού στις αυλακώσεις του ιμάντα.

Ρήξη των rib

Αιτίες:
 • Άνοιγμα των σχισμών
 • Παρουσία ξένων σωμάτων στην αυλάκωση των τροχαλιών
 • Λανθασμένη τοποθέτηση, rib εκτός τροχαλίας
 • απώλεια ευθυγράμμισης, επικάλυψη rib
Ενέργειες:
 • Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά ο ιμάντας, ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα στις αυλακώσεις των τροχαλιών και ότι όλα τα στοιχεία της μετάδοσης λειτουργούν σωστά
 • Αντικαταστήστε τον χαλασμένο ιμάντα

Αποκοπή του ελαστικού των rib

Αιτίες:
 • Χρήση ακατάλληλων εργαλείων για την τοποθέτηση του ιμάντα στις τροχαλίες
 • Έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των στοιχείων της μετάδοσης
 • Λανθασμένη τοποθέτηση του ιμάντα στις τροχαλίες
Ενέργειες:
 • Στη φάση της τοποθέτησης ελέγξτε προσεκτικά την τοποθέτηση του ιμάντα στο σύστημα μετάδοσης και ότι τα άκαμπτα εξαρτήματά του έχουν στερεωθεί και ευθυγραμμιστεί σωστά
 • Αντικαταστήστε τον χαλασμένο ιμάντα

Απώλεια ανθεκτικού ενθέματος

Αιτίες:
 • Υπερβολική τάση εργασίας
 • Ανωμαλίες των τροχαλιών που μπορούν να προκαλέσουν αμυχές ή τομές στον ιμάντα
 • Ελαττωματικές τροχαλίες
 • Τροχαλίες χωρίς ευθυγράμμιση
 • Αλληλεπίδραση με κάποιο σταθερό στοιχείο
Ενέργειες:
 • Βεβαιωθείτε ότι τα άκαμπτα στοιχεία της μετάδοσης είναι σε καλή κατάσταση, λειτουργούν σωστά και είναι ευθυγραμμισμένα και ότι ο ιμάντας έχει τεντωθεί σώστα
 • Αντικαταστήστε τον χαλασμένο ιμάντα

Μείωση τμήματος ribs

Αιτίες:
 • Χαμηλή τάση τοποθέτησης
 • Υπερβολικά φθαρμένες αυλακώσεις των τροχαλιών
 • Λανθασμένη επιλογή του ιμάντα σε σχέση με την εφαρμογή (υπερβολικό μήκος)
Ενέργειες:
 • Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας είναι ο κατάλληλος για την εφαρμογή
 • Βεβαιωθείτε ότι τα άκαμπτα στοιχεία της μετάδοσης δεν έχουν εμφανή ίχνη φθοράς και ότι η τάση του ιμάντα είναι εκείνη που προβλέπει ο κατασκευαστής
 • Αντικαταστήστε τον χαλασμένο ιμάντα

Εναπόθεση ξένου υλικού στις αυλακώσεις του ιμάντα

Αιτίες:
 • Αποκοπή υλικού από τα ribs και εναπόθεση στον πυθμένα των αυλακώσεων
 • Εισβολή ξένου υλικού μεταξύ ιμάντα και αυλάκωσης της τροχαλίας (συνήθως άμμου) που προκαλεί δονήσεις ή υπερβολικό θόρυβο
Ενέργειες:
 • Βεβαιωθείτε ότι τα άκαμπτα στοιχεία της μετάδοσης δεν έχουν εμφανή ίχνη φθοράς και ότι η τάση του ιμάντα είναι εκείνη που προβλέπει ο κατασκευαστής
 • Εξετάστε τα στοιχεία της μετάδοσης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εναπόθεση υλικού στο εσωτερικό των αυλακώσεων των τροχαλιών: άμμος, μεταλλικά τρίμματα, πετραδάκια… που διακυβεύουν την λειτουργικότητα
 • Αντικαταστήστε τον χαλασμένο ιμάντα

Κατάλογος Ιστού