< Πίσω στο Διαγνωστικά

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τις αντλίες νερού: παρουσία σκουριάς – επιμόλυνση από ξένα υλικά. κακή χρήση – υπερβολική ποσότητα σφραγιστικού υλικού, θραύση άξονα λόγω υπερβολικής τάσης του ιμάντα.

Παρουσία σκουριάς / επιμόλυνση από ξένα υλικά

Causes:
 • Ανεπαρκή καθαρισμό του κυκλώματος
 • Υψηλό ποσοστό χλωρίου στο ψυκτικό υγρό
 • Χρήση καθαρού νερού χωρίς ψυκτικό υγρό
 • Πολύ σκληρό νερό, με υψηλό % ασβεστίου
Actions:
 • Πραγματοποιήστε έναν νέο, σε βάθος καθαρισμό του κυκλώματος
 • Χρησιμοποιήστε απιονισμένο νερό αναμεμειγμένο με ψυκτικό υγρό
 • Αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Κακή χρήση /υπερβολική ποσότητα σφραγιστικού υλικού

Causes:
 • Χρήση σφραγιστικού υλικού όπου δεν απαιτείται
 • Χρήση υπερβολικής ποσότητας σφραγιστικού υλικού
 • Λανθασμένη τοποθέτηση των τσιμουχών
Actions:
 • Καθαρίστε τις επιφάνειες και απλώστε την κατάλληλη ποσότητα σφραγιστικού υλικού
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και χρησιμοποιήστε σφραγιστικό υλικό μόνο αν ζητείται
 • Αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Θραύση άξονα λόγω υπερβολικής τάσης του ιμάντα /λανθασμένης ευθυγράμμισης

Causes:
 • Λανθασμένη στερέωση της αντλίας
 • Λανθασμένη ευθυγράμμιση της τροχαλίας σε σχέση με τα α υπόλοιπα στοιχεία της μετάδοσης
 • Υπερβολική τάση του ιμάντα χρονισμού
Actions:
 • Επιβεβαιώστε την σωστή τοποθέτηση της αντλίας
 • Επιβεβαιώστε την σωστή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση όλων των στοιχείων της μετάδοσης και ότι ο ιμάντας χρονισμού έχει τα η σωστή τάση
 • Αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Κουζινέτο: θραύση, θόρυβος, απώλειες

Causes:
 • Φθορά
 • Διείσδυση υγρού στο κουζινέτο
 • Λανθασμένη τάση του ιμάντα
 • Παρουσία σφραγιστικού υλικού στο κύκλωμα
 • Παρουσία ξένου υλικού, σκουριάς, πλαστικών υπολειμμάτων στο κύκλωμα
Actions:
 • Αντικατάσταση της αντλίας
 • Επιμελής καθαρισμός του κυκλώματος
 • Επιβεβαίωση της σωστής τάσης του ιμάντα χρονισμού και των υπολοίπων στοιχείων της μετάδοσης

Κατάλογος Ιστού