< Wrócić do Diagnostyka

w tej sekcji znajdziesz przyczyny i rozwiązania podstawowych nieprawidłowości związanych z paskami rozrządu: całkowite przerwanie, naderwanie, oddzielenie zębów, uszkodzenie boczne, zużycie rowków, wytarcie tylnej części paska, zużycie zębów, pęknięcia w tylnej części paska, pęcznienie zębów.

Całkowite przerwanie

en_timingbelt_detail_01
Spowodowane:
 • Nieprawidłowym obchodzeniem się z paskiem podczas montażu
 • Stosowaniem niewłaściwych narzędzi podczas montażu
Czynności:
 • Podczas czynności montażowych unikać skręcania lub nadmiernego wyginania paska
 • Podczas montażu unikać stosowania niewłaściwych narzędzi lub dźwigni do nałożenia paska na kołach pasowych. W przypadku występowania kołnierzy na kołach pasowych, nie nadwyrężać paska i poluzować całkowicie napinacz, aby uzyskać minimalne skoki napędu
 • Wymienić wadliwy pasek

Naderwanie

en_timingbelt_detail_02
Spowodowane:
 • Przedostaniem się ciał stałych do napędu
 • Zablokowaniem któregoś z elementów napędu
 • Nadmiernym naprężeniem podczas montażu
 • Kontaktem z benzyną, pochodnymi ropy lub rozpuszczalnikami
Czynności:
 • Upewnić się, że elementy napędu oraz obudowa ochronna zostały prawidłowo przymocowane, oraz że są całe
 • Sprawdzić stan zużycia komponentów i upewnić się, że działają prawidłowo
 • Naprężyć prawidłowo pasek
 • Wymienić wadliwy pasek

Oddzielenie zębów

en_timingbelt_detail_03
Spowodowane:
 • Niskim naprężeniem roboczym paska
 • Utratą naprężenia paska
 • Przedostaniem się ciał stałych do napędu
Czynności:
 • Sprawdzić naprężenie paska i naciągnąć go prawidłowo
 • Upewnić się, że napinacz i inne elementy napędu są całe, oraz że zostały prawidłowo zamocowane
 • Wymienić wadliwy pasek

Uszkodzenie boczne

en_timingbelt_detail_04
Spowodowane:
 • Niewyosiowaniem napinacza lub jednego z elementów napędu
Czynności:
 • Upewnić się, że napinacz i inne elementy napędu są całe, oraz że zostały prawidłowo zamocowane i ewentualnie przywrócić ustawienie osiowe
 • Wymienić napinacz i/lub koło pasowe, jeżeli jest zużyte
 • Wymienić wadliwy pasek

Zużycie rowków

en_timingbelt_detail_05
Spowodowane:
 • Nadmierne naprężenie
 • Zużyte koła pasowe
Czynności:
 • Wymienić zużyty element stały
 • Wymienić pasek i przywrócić prawidłowe naprężenie robocze
 • Wymienić wadliwy pasek

Wytarcie tylnej części paska

en_timingbelt_detail_06
Spowodowane:
 • Zablokowaniem któregoś z elementów napędu
 • Zużyte koła pasowe
Czynności:
 • Wymienić zużyty element stały
 • Wymienić pasek i przywrócić prawidłowe naprężenie robocze
 • Wymienić wadliwy pasek

Zużycie zębów

en_timingbelt_detail_07
Spowodowane:
 • Nieregularnym naprężeniem
 • Zużytymi zębami kół pasowych
 • Niekompatybilnością profilu zębów paska ze żłobieniami kół pasowych
Czynności:
 • Przywrócić prawidłowe naprężenie paska
 • Wymienić zużyty element stały
 • Sprawdzić czy profil zębów koła pasowego jest kompatybilny ze żłobieniami kół pasowych
 • Wymienić wadliwy pasek

Pęknięcia w tylnej części paska

en_timingbelt_detail_08
Spowodowane:
 • Pracą w zbyt wysokich lub niskich temperaturach
Czynności:
 • Sprawdzić temperaturę otoczenia pracy oraz zastosować paski wykonane z mieszanki odpornej na ciepło
 • Wymienić wadliwy pasek

Tooth Pęcznienie zębów

en_timingbelt_detail_09
Spowodowane:
 • Skażeniem rozpuszczalnikami, smarami lub płynem chłodzącym
Czynności:
 • Podczas manipulowania paskiem zachować czystość rąk
 • Usunąć ewentualne wycieki substancji skażających z silnika
 • Wymienić wadliwy pasek

Katalog Web