< Wrócić do Diagnostyka

w tej sekcji znajdziesz przyczyny i rozwiązania podstawowych nieprawidłowości związanych z napinaczami, zarówno dla napędu pierwotnego (skażenie lub utlenienie metalu, uszkodzenie centralnego sworznia, uszkodzenie styków zatrzymujących, wyszczerbienia na krańcówce), jak i napędu dodatkowego (nieprawidłowe otwarcie aluminiowej osłony od strony ramienia, skażenie lub utlenienie metalu, uszkodzenie ogranicznika).

Automatyczny napinacz pasków rozrządu

Skażenie lub utlenienie metalu

En Tensioner Detail 03
Spowodowane:
 • Kontaktem z komponentami skażonymi: olejem, kurzem, wyciekami płynu chłodzącego
Czynności:
 • usunąć wycieki płynu chłodzącego
 • usunąć wycieki oleju i/lub paliwa
 • wymienić nieprawidłowo działającą/uszkodzoną część

Uszkodzenie centralnego sworznia

en_tensioner_detail_04
Spowodowane:
 • nieprawidłowym dokręceniem śruby: zastosowany moment jest większy od wartości wskazanej na karcie konserwacyjnej.
Czynności:
 • zastosować prawidłowy moment dokręcenia
 • użyć klucza dynamometrycznego
 • wymienić nieprawidłowo działającą/ uszkodzoną część

Uszkodzenie styków zatrzymujących

en_tensioner_detail_05
Spowodowane:
 • nieprawidłowym wyregulowaniem koła napinającego: stan “za dużego odciążenia”, kiedy pas jest zbyt luźny w napędzie
 • nieprawidłowym wyregulowaniem koła napinającego: stan “zbytniego obciążenia”, kiedy pasek jest napięty w napędzie.
Czynności:
 • wymienić komponenty, kiedy silnik jest zimny
 • zastosować prawidłowe naprężenie pasa
 • sprawdzić, czy wskaźniki odniesienia są wyosiowane
 • sprawdzić naprężenie pasa po obrotach docierających
 • zastosować miernik naprężenia, aby sprawdzić naciąg paska
 • wymienić nieprawidłowo działającą/ uszkodzoną część

Uszkodzenie styku zatrzymującego / Wyszczerbienia na krańcówce

en_tensioner_detail_07
Spowodowane:
 • nieprawidłowym ustawieniem napinacza oraz utratą możliwości modulowania i kompensowania zmian naprężenia paska
Czynności:
 • wymienić komponenty, kiedy silnik jest zimny
 • zastosować prawidłowe naprężenie paska
 • sprawdzić, czy wskaźniki odniesienia koła napinającego są wyosiowane
 • sprawdzić naprężenie paska po obrotach docierających
 • wymienić nieprawidłowo działającą/ uszkodzoną część

Automatyczny napinacz pasków pomocniczych

Nieprawidłowe otwarcie aluminiowej osłony od strony ramienia

en_tensioner_detail_01
Spowodowane:
 • Nadmiernymi obciążeniami
 • Obciążeniami szczytowymi z paska
 • Niewyosiowaniem
 • Zacinaniem się komponentu lub innych elementów napędu
Czynności:
 • zastosować pasek o obróbce obwiedniowej dostosowanej do napędu
 • sprawdzić wyosiowanie pomiędzy kołami pasowymi
 • sprawdzić stan pozostałych komponentów (amortyzator i wolne koło)
 • wymienić nieprawidłowo działającą/ uszkodzoną część

Skażenie lub utlenienie metalu

en_tensioner_detail_02
Spowodowane:
 • Kontaktem z komponentami skażonymi: olejem, kurzem, wyciekami płynu chłodzącego
Czynności:
 • usunąć wycieki płynu chłodzącego
 • usunąć wycieki oleju i/lub paliwa
 • wymienić nieprawidłowo działającą/uszkodzoną część

Uszkodzenie ogranicznika

en_tensioner_detail_06
Spowodowane:
 • uderzeniem wywołanym przypadkowym wysprzęgleniem podczas montażu i/lub wymiany
Czynności:
 • wymienić przy pomocy odpowiednich narzędzi
 • wymienić nieprawidłowo działającą/ uszkodzoną część

Katalog Web