Dispozitive de Tensionare şi Fulii

Cod Articol: APV, ATB Categorie:

Informații suplimentare

Pieţe Libere:

Toate Rubricile

Descriere

Creşterea performanţelor motorului şi creşterea continuă a numărului organelor auxiliare necesită o dezvoltare semnificativă în domeniul proiectării şi alegerii materialelor pentru toate componentele rigide.

Componentele de comandă a distribuţiei şi comandă auxiliară, atât cele cu tensionare fixă cât şi automată, trebuie să răspundă la toate exigenţele constructorilor, inclusiv:

  • Spaţiu de lucru mereu mai redus
  • Presiuni înalte de injecţie
  • Temperaturi ridicate
  • Solicitări înalte
  • Creşterea duratei intervalului de înlocuire a componentelor

Din aceasta rezultă că atât dispozitivele de tensionare (fixe sau automate) cât şi fuliile sistemului trebuie să îndeplinească cerinţele extrem de înalte privind calitatea.
Tipurile de bază ale componentelor rigide sunt:

  • dispozitive de tensionare fixe Tensiunea finală asupra curelei este aplicată la momentul asamblării şi rămâne constanţă în timp. Tensiunea curelei este determinată în momentul instalării. În aceste cazuri se recomandă utilizarea unui tensiometru DTM.
  • dispozitive de tensionare automate  cu arc sau hidraulice. Sunt întinzători dinamici, deoarece odată instalaţi sunt capabili să adapteze şi să optimizeze tensiunea curelei în funcţie de solicitările motorului, în toate condiţiile de funcţionare.
  • role de ghidaj sunt fulii cu sau fără ghidaj care să permită îndrumarea corespunzătoare a curelei pe traiectoria sa. Ele sunt extrem de importante, deoarece preiau o mare parte din solicitările sistemului.

Dayco furnizează o gamă proprie de componente de calitate originală sau echivalentă celei originale, atât pentru autoturisme cât şi pentru vehicule industriale.

Catalog Web


Piața europeană: Etichetarea ecologică a ambalajelor

S-ar putea să-ți placă și…