< Înapoi la Diagnostică

în această secţiune veţi găsi cauzele şi soluţiile principalelor anomalii legate de curelele de distribuţie: rupere regulată, ruptură neregulată, dinţi dislocați, uzura laterală, uzura straturilor, tocirea părţii dorsale a curelei, uzarea dinţilor, crăpături pe partea dorsală, umflarea dinţilor.

Rupere regulată

en_timingbelt_detail_01
Cauze:
 • Manipulare necorespunzătoare în timpul instalării
 • Utilizarea necorespunzătoare a uneltelor în timpul instalării
Măsuri:
 • În timpul operaţiunilor de montare evitaţi răsucirea sau îndoirea excesivă a curelei
 • În timpul montării evitaţi utilizarea unor unelte sau leviere necorespunzătoare pentru a încălţa cureaua pe fulie, în prezenţa flanşei pe fulie nu forţaţi cureaua ci slăbiţi dispozitivul de tensionare pentru a asigura o deplasare minimă a transmisiei.
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Ruptură neregulată

en_timingbelt_detail_02
Cauze:
 • Pătrunderea de corpi străini în transmisie
 • Blocarea unui element al transmisiei
 • Tensionare excesivă în timpul montării
 • Contact cu benzina, derivaţi de petrol sau solvenţi
Măsuri:
 • Asiguraţi-vă că elementele transmisiei şi carcasa de protecţie sunt corect montate rea corectă, precum şi în privinţa integrităţii lor
 • Verificaţi uzura a componentelor şi asiguraţi-vă că funcţionează corespunzător
 • Tensionaţi corect cureaua
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Dinţi dislocati

en_timingbelt_detail_03
Cauze:
 • Tensiunea de lucru a curelei este prea redusă
 • Pierderea de tensiune a curelei
 • Pătrunderea de corpi străini în transmisie
Măsuri:
 • Verificaţi tensiunea curelei şi tensionaţi-o în mod corect
 • Asiguraţi integritatea şi fixarea corectă a dispozitivului de tensionare şi a celorlalte elemente ale transmisiei
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Uzura laterală

en_timingbelt_detail_04
Cauze:
 • Ieşirea din aliniere a dispozitivului de tensionare sau a unuia din elementele transmisiei
Măsuri:
 • Asiguraţi integritatea şi fixarea corectă a dispozitivului de tensionare şi a celorlalte elemente ale transmisiei şi eventual restabiliţi alinierea
 • Schimbaţi dispozitivul de tensionare şi/sau fulia, dacă sunt uzate
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Uzura straturilor

en_timingbelt_detail_05
Cauze:
 • Tensionare excesivă
 • Fulie uzată
Măsuri:
 • Schimbaţi elementul rigid uzat
 • Schimbaţi cureaua şi restabiliţi tensiunea corectă de lucru
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Tocirea părţii dorsale a curelei

en_timingbelt_detail_06
Cauze:
 • Blocarea unui element al transmisiei
 • Fulie uzată
Măsuri:
 • Schimbaţi elementul rigid uzat
 • Schimbaţi cureaua şi restabiliţi tensiunea corectă de lucru
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Uzarea dinţilor

en_timingbelt_detail_07
Cauze:
 • Tensiune neregulată
 • Fulie cu dantura uzată
 • Profilul dinţilor curelei nu se potriveşte cu canelurile fuliei
Măsuri:
 • Restabiliţi tensiunea corectă a curelei
 • Schimbaţi elementul rigid uzat
 • Verificaţi compatibilitatea profilului dinţilor cu cel al adânciturilor fuliei
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Crăpături pe partea dorsală

en_timingbelt_detail_08
Cauze:
 • Lucrul la o temperatură prea înaltă sau prea redusă
Măsuri:
 • Verificaţi temperatura mediului de lucru şi utilizaţi o curea cu o compoziţie rezistentă la căldură
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Umflarea dinţilor

en_timingbelt_detail_09
Cauze:
 • Contaminarea cu solvenţi, lubrifianţi sau lichid de răcire
Măsuri:
 • Manipulare cu mâinile cât mai curate
 • Eliminaţi eventualele pierderi de substanţe contaminante din motor
 • Înlocuiţi cureaua defectă

Catalog Web