Po ukończeniu okresu eksploatacji produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

Katalog Web