В края на експлоатационния живот на продукта го изхвърлете съгласно местните разпоредби

Уеб Каталог