Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πετάξτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς