Обтяжни ролки и ремъчни шайби за селскостопански приложения

  Описание на продукта

  Нарастването на възможностите на двигателя и непрекъснатото увеличаване на спомагателните агрегати изискват значително развитие при проектирането и избора на материалите и при твърдите компоненти.

  Задвижващите компоненти на спомагателните агрегати както с фиксирано, така и с автоматично обтягане, трябва да отговарят на нарастващите изисквания на производителите:

  • Все по-ограничени работни пространства
  • Високи температури
  • Непрекъснати натоварвания
  • Увеличаване на интервала за подмяна на компонентите

  От това следва, че всички елементи на системата трябва да отговарят на изключително високи изисквания за качество.

  Основните видове твърди компоненти са:

  ФИКСИРАНИ ОБТЯЖНИ РОЛКИ: окончателното обтягане на ремъка се прилага чрез правилна настройка на обтяжната ролка и остава непроменено във времето. Тоест, обтягането на ремъка се определя по време на монтажа и в тези случаи се препоръчва използването на тензометъра DTM Dayco Tensiometer, за да сте сигурни, че системата функционира правилно.

  АВТОМАТИЧНИ ОБТЕГАЧИ: може да са с пружина или хидравлични. Това са динамични обтегачи, тъй като след правилното им монтиране те могат непрекъснато да се адаптират към работните условия на двигателя и да оптимизират обтягането на ремъка в зависимост от различните натоварвания, получавани от двигателя при всякакви работни условия.

  ПАРАЗИТНИ РОЛКИ: това са ролки със или без опора, които подпомагат движението на ремъка и допринасят ефективно за ограничаване на изместването и намаляване на шума.

  За собствената си продукция Dayco доставя компоненти с оригинално или еквивалентно на оригиналното качество.

  Допълнителна информация

  Налични пазари

  Всички пазари