Юридическа информация

Информация за обработването на личните данни(в съответствие на Чл. 13 от Законодателен Декрет 196/2003

Обработката на данните събрани чрез този сайт ще се управлява от Дайко Европа ООД,към седалище Киети,ул.Папа Леоне ХIII,45.Данните са грижа на персонал технически и/или търговски натоварен с обработването.
Личните данни,предоставени от потребители,които изпращат искания за информация ще бъдат използвани само за извършване на услугата и ще бъдат предадени на трети,само ако това е необходимо за тази цел.
Никакви лични данни на потребителите не се посочват от този сайт.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА

Личните данни се обработват чрез автоматизирани средства за строго необходимото време за постигане на целите,за които те са събрани.
Конкретните мерки за сигурност се следват,за да се предоврати загубата на данни,незаконно ползване и неправилен и неуторизиран достъп.

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

Тези,за които се отнасят личните данни,имат право във всеки момент да получат потвърждение за съществуването или не на тези данни и за съдържанието или произхода им,да проверят точността или да поискат тяхното интегриране и актуализиране или поправка(Чл.7 от Законодателен Декрет номер 196/2003).
По силата на този член потребителят има право да изиска анулиране,трансформиране в анонимна форма или блокиране на обработваните данни в нарушение на закона,както и да се противопостави във всеки случай,по законни причини,на тяхното обработване.
Исканията се отправят по следните начини:
– по елктронен път: [email protected]

Настоящият документ заменя „Политика на Поверителността“ на този сайт,който може да бъде подложен на актуализация.