Καλώς ήρθατε στην περιοχή Διαγνωστικών της Dayco. Εδώ περιγράφονται τα κύρια προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν και οι αντίστοιχες λύσεις για τα εξαρτήματα της κύριας και της βοηθητικής μετάδοσης: ιμάντες χρονισμού, ιμάντες Poly-V, εντατήρες, τροχαλίες και αντλίες νερού.

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλικ απευθείας στο εξάρτημα του κινητήρα ακριβώς από πάνω ή σε μία από τις παρακάτω ενότητες.

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τους ιμάντες χρονισμού: καθαρή θραύση, ακανόνιστη θραύση, αποκοπή οδόντων, πλευρική φθορά, φθορά καμπύλης οδόντων, εκδορές στο πίσω μέρος του ιμάντα, φθορά οδόντων, ρωγμές στο πίσω μέρος του ιμάντα, διόγκωση του οδόντος.

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τους ιμάντες PV: ρήξη των rib, Αποκοπή του ελαστικού των rib, απώλεια ανθεκτικού ενθέματος, μείωση τμήματος ribs, εναπόθεση ξένου υλικού στις αυλακώσεις του ιμάντα.

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τους εντατήρες τόσο για την κύρια μετάδοση (επιμόλυνση και οξείδωση του μετάλλου, θραύση του κεντρικού πείρου, θραύση της επαφής αναχαίτισης, γρατζουνιές στο τέλος της διαδρομής), όσο και για την βοηθητική μετάδοση (ανομοιογενές άνοιγμα του αλουμινένιου κιβωτίου του βραχίονα φόρτωσης, επιμόλυνση και οξείδωση του μετάλλου, θραύση του φρένου).

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τις αντλίες νερού: παρουσία σκουριάς – επιμόλυνση από ξένα υλικά. κακή χρήση – υπερβολική ποσότητα σφραγιστικού υλικού, θραύση άξονα λόγω υπερβολικής τάσης του ιμάντα.

Κατάλογος Ιστού