Kişisel bilgilerin muamelesi hakkında bilgi

(196/2003 numaralı yasa 13 madde gereği )

Bu site tarafından elde edilen kişisel bilgiler Dayco Incorporated. Bilgiler yalnızca muamele görevi verilmiş teknik ve/veya ticari personel tarafindan kullanılır. Ürün hakkında bilgi içeren materyal isteyen kullanıcıların verdikleri kişisel bilgiler, istenilen bilgi veya servisi yerine getirmek amacıyla kullanılır, üçüncü kişilere amaca ulaşmak sebebiyle sadece gereklilik halinde verilir. Kullanıcıların hiç bir kişisel bilgisi amaçlı olarak siteden edinilemez.

MUAMELE/ÍŞLEM ŞEKLÍ
Kişisel bilgiler, otomatikleştirilmiş sistem tarafından istenilen amaca ulaşmak için gerekli süre kadar kullanılır/muamele görür.
Özel güvenlik standartlarına bilgilerin kaybını önlemek amacıyla uyulur, yasa dışı yanlış ya da yetkisi olmayanlar kullanamaz.

ÍLGÍLÍLERÍN HAKLARI
Kişisel bilgilerini giren kişiler her an bilgilerin varlığını doğrulama, içeriğini kayna ğını bilme, eksiklerini giderme, güncelleme haklarına sahiptir.(196/2003 numaralı yasa madde 7).
Aynı madde gereğince kullanıcı bilgilerinin iptalini, anonim şekilde kullanımını (kimlik belirtilmeden) ya da yasa dışı kullanılan bilgilerinin bloke olmasını isteme hakkına, yasal nedenlerle sahiptir.
Ístekler aşşağıda belirtilen şekillerde yapılır:
– E-mail yoluyla : [email protected];

Bu belge,bu sitenin gizli/sırdaş poliçesini oluşturur ve güncellemelere maruz kalabilir.

Web Katalog